Tracé Vogelplein

Tijdspad: 20 mei – medio september ’19
HVC legt in fases een warmteleiding in de omgeving van het Vogelplein. Het betreft:

1. De hoofdleiding:
– vanaf de parkeerplaats achter de nieuwbouwflats aan het Vogelplein
– over de kruising Sperwerstraat – Buizerdstraat
– naar de Sperwerstraat tot op de parkeerplaats voor de nieuwbouwflats aan het Vogelplein.

2. De distributieleiding die de nieuwbouwwoningen gaat voorzien van warmte:
– vanaf de parkeerplaats achter de nieuwbouwflats aan het Vogelplein
– over de kruising de Sperwerstraat – Buizerdstraat
– in de groenstrook in de Buizerdstraat en de Wouwstraat
– naar de nieuwbouwwoningen in de Valkstraat.

Soorten werkzaamheden
We leggen de hoofd- en distributieleidingen aan middels een open ontgraving. Dat betekent dat de bestrating wordt opengebroken en/of groen verwijderd. We graven daarna een sleuf waarin de warmteleidingen komen te liggen. Vervolgens maken we de sleuf dicht. De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond; in een latere fase worden deze definitief hersteld. Ook de groenstrook wordt hersteld.

Voorlopige faseringsplanning:

  • hoofdleiding (fases 2,3,4)
  • distributieleiding (fases 1,5,6,7,8)