Warmtenet Dordrecht 2019-02-13T11:59:19+00:00

‘VAN GAS LOS’

Afval scheiden is belangrijk.We maken er nieuwe producten van. Van niet herbruikbaar afval levert HVC warmte via het warmtenet van Dordrecht.

Duurzaam Dordrecht

Het warmtenet van HVC benut de warmte die vrijkomt bij het verbranden van restafval om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Warmte die anders letterlijk verloren gaat. Zo bespaart Dordrecht veel energie. Met deze warmte kan Dordrecht voorlopig voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen. De aansluitingen op het warmtenet leveren een significante bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Dordrecht. Met iedere aansluiting wordt tot 75% schonere energie gebruikt, wat gelijk staat aan de plaatsing van 22 zonnepanelen of 14.000 niet gereden autokilometers.

Warmte van nu

De Nederlandse energievraag wordt voor meer dan de helft bepaald door behoefte aan warmte. En dat terwijl er veel bestaande warmte onbenut blijft verloren gaat. Door warmte vanuit de afvalenergiecentrale te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving wordt warmte benut die anders verloren zou gaan.