Tracé Adj. H.P. Kosterstraat – Veerplaat

Tijdspad: medio juni – medio oktober ’19

Het tracé wordt aangelegd van de Adj. H.P. Kosterstraat naar de Veerplaat middels een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling).

De warmteleidingen worden klaargelegd en aan elkaar gelast in de omgeving van de Veerplaat. De boorinstallatie komt te staan op de groenstrook aan de Adj. H.P. Kosterstraat; daarmee boren we ondergronds een schacht naar het parkeerterrein bij de Veerplaat. De leidingen worden in de schacht ingetrokken en daarna gekoppeld aan de warmteleiding die eerder is aangelegd in de Adj. H.P. Kosterstraat.

Aannemer Nijkamp voert de werkzaamheden uit. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen.

De Adj. H.P. Kosterstraat blijft bereikbaar voor alle verkeer.

De werkzaamheden starten in de week van 10 juni en duren naar verwachting tot medio oktober. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen.