Bewoners Oud-Krispijn organiseren informatieavond over warmtenet Dordrecht

Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) organiseerde op 25 januari jl. een informatieavond over het warmtenet Dordrecht. HVC gaf daar uitleg over o.a. de warmtebron, de voorbereiding en de aanleg van een warmtenet. Uiteraard kwamen de werkzaamheden op de Krispijnseweg aan de orde. Ook was er aandacht voor het belang van het warmtenet in de regio nu de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid. Buurtbewoners uit Oud-Krispijn maakten van de gelegenheid gebruik een ‘kijkje’ achter de schermen te nemen en hun vragen te stellen.

Veel buurtbewoners bleken geïnteresseerd in een aansluiting op het warmtenet. Robert Crabbendam, manager warmte bij HVC, lichtte toe welke wijken en gebouwen zijn, en worden, aangesloten: “We beginnen met wijken waar de gasleiding aan vervanging toe is, wijken met veel flats en utiliteitsgebouwen en nieuwbouwwijken. Bestaande koopwoningen kunnen we momenteel alleen aansluiten als het om volledige blokken gaat. We onderzoeken samen met de netbeheerders hoe we de bestaande bouw sneller kunnen aansluiten op duurzame warmte. Er ligt immers een grote opgave: in 2050 moeten ruim 7 miljoen huishoudens van het gas af zijn.” Inmiddels zijn al heel wat woningen en gebouwen in Dordrecht aangesloten. Zoals flats van woningbouwcorporaties en VVE’s, zorginstellingen, winkelcentra, scholen en culturele instellingen.

Ook een informatiebijeenkomst organiseren?
HVC stelt de betrokkenheid van OKBZ bij de aanleg van het warmtenet erg op prijs! Mochten andere bewonersverenigingen in Dordrecht dit voorbeeld willen volgen, dan is HVC graag bereid een presentatie en uitleg te komen geven over het warmtenet Dordrecht. U kunt contact opnemen met warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl

 

 

2018-01-31T16:32:42+00:00 januari 31st, 2018|Nieuws|