Op 12 maart in de middag wordt de Krispijnseweg weer open gesteld voor doorgaand verkeer van en naar het centrum.

Na 12 maart wordt nog op verschillende locaties aan dit tracé gewerkt, onder andere om de warmteleidingen te testen. We verwachten dat eind april 2018 alle werkzaamheden aan het tracé Papeterspad – Krispijnseweg zijn afgerond.