Vervanging warmteleiding Werf van Schouten 2018-05-02T14:06:40+00:00

Vervanging warmteleiding Werf van Schouten

 

Tijdspad: 14 mei – medio juni 2018

De warmteleiding die een drietal jaar geleden in de Werf van Schouten op Stadswerven is aangelegd, wordt vervangen. Dat is nodig voor de continuïteit van de warmtelevering. Deze leiding wordt vervangen voordat de gemeente deze straat definitief gaat inrichten.

He betreft de warmteleiding tussen de appartementencomplexen Het Dok en Het Lighthouse. De leiding wordt vervangen middels een open ontgraving. De verharding wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de nieuwe warmteleiding wordt aangelegd. Vervolgens worden de betreffende huisaansluitingen overgezet op de nieuwe leiding. Daarna wordt de oude warmteleiding verwijderd en de sleuf dichtgemaakt. Na afronding van onze werkzaamheden verzorgt de gemeente de definitieve inrichting van de straat.

Verkeersmaatregelen

Van 14 mei tot medio juni 2018 wordt de Werf van Schouten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Woningen zijn te voet te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.