tijdspad: juli – oktober 2018

Zorgcentrum De Linde, gelegen bij de rotonde Bankastraat – Ceramstraat, wordt aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Om dit te realiseren wordt een warmteleiding aangelegd in de Ceramstraat. Dat gebeurt in drie fases. Daarbij houden we rekening met de werkzaamheden op de Oranjelaan.

Fases en planning juli – oktober 2018

De warmteleiding wordt in 3 fases aangelegd:

  • Fase 1, afgerond. Op de rotonde, kruising Bankastraat – Ceramstraat
  • Fase 3. afgrond. Vanaf de Reeweg Oost tot net voor de rotonde
  • Fase 2. t/m oktober: op het parkeerterrein Zorgcentrum De Linde.

Bij de fasering is rekening gehouden met de werkzaamheden op de Oranjelaan. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, dan kunnen de werkzaamheden uitlopen. Eventuele wijzigingen in de planning worden aangekondigd op www.warmtenetdordrecht.nl.

Werkzaamheden

In de Ceramstraat wordt de bestrating in fases opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven. De afgegraven grond wordt afgevoerd, omdat deze niet ter plekke mag worden opgeslagen. In de sleuf worden de warmteleidingen aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De bestrating wordt tijdelijk hersteld in verband met het zetten van de grond. De definitieve bestrating volgt in een latere fase.