tracé Geldelozepad

Tijdspad: 7 t/m 25 januari 2019

Van 7 t/m uiterlijk 25 januari 2019 legt HVC in het Geldelozepad een warmteleiding aan die het gebouw van Yulius gaat voorzien van warmte. De warmteleiding wordt aangelegd  ter hoogte van het gebouw van Yulius: Eerst wordt de bestrating opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleiding wordt aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De verhardingen worden tijdelijk dicht gestraat.

Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden aangekondigd op www.warmtenetdordrecht.nl.

Verkeersmaatregelen 7 t/m 18 januari 2019

Het Geldelozepad tegenover het gebouw van Yulius wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld die vooraf met borden worden aangegeven. De parkeerplaatsen tegenover het gebouw van Yulius zijn niet beschikbaar.