Tracé Sterrenburg

Tijdspad: 17 juni – november ’19

De flats van Trivire aan de Planetenlaan en Octant worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Om dat mogelijk te maken start HVC op 17 juni 2019 met de gefaseerde aanleg van een warmteleiding in Sterrenburg.

Het tracé wordt aangelegd ter hoogte van het kruispunt Galileilaan – Kapteynweg over de Planetenlaan naar Octant.

Onderstaand vindt u:

  • de voorlopige faseringplanning
  • per fase een tekening

Voorlopige faseringsplanning

Deze planning kan wijzigen. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen.

Werkzaamheden

HVC gaat twee soorten werkzaamheden uitvoeren

1. Open ontgraving:
De bestrating wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat en na afronding van alle werkzaamheden definitief hersteld.

2. Boringen:
– Een aantal HDD-boringen (Horizontal Directional Drilling): met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Nijkamp. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Het is mogelijk dat er ook zaterdag wordt gewerkt. De boringen worden buiten de reguliere werktijden en/of in het weekend uitgevoerd. Tijdens de boringen worden de verkeersmaatregelen vooraf met borden aangeduid.

Minder parkeerplaatsen 
Een groot deel van de parkeerterreinen aan de Planetenlaan en Octant worden afgesloten. Dat is nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Woningen en het winkelcentrum Sterrenburg zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor de hulpdiensten.

Tekening fases 1 t/m 7b