Tracé Sterrenburg

Tijdspad: 17 juni – november ’19

De flats van Trivire aan de Planetenlaan en Octant worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Om dat mogelijk te maken legt HVC gefaseerd een warmteleiding aan in Sterrenburg, ter hoogte van het kruispunt Galileilaan – Kapteynweg over de Planetenlaan naar Octant.

Onderstaand vindt u:

  • de voorlopige faseringplanning
  • de verkeersmaatregelen per fase

Aangepaste faseringsplanning d.d. 16 september 2019

  • Fase 1: begin oktober worden de werkzaamheden afgerond.
  • Fase 5, Planetenlaan: eind september zijn de werkzaamheden afgerond.
  • Fase 7a en b, Octant: vanaf 23 september komen parkeerplaatsen in fases beschikbaar; begin oktober worden de werkzaamheden afgerond.
  • Afgerond: fases 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 6a en 6b

Deze planning kan nog wijzigen. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen.

Twee soorten werkzaamheden

1. Open ontgraving:
De bestrating wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat en na afronding van alle werkzaamheden definitief hersteld.

2. Boringen (afgerond):
Drie HDD-boringen (Horizontal Directional Drilling): met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Nijkamp. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen afwijken. Het is mogelijk dat er ook zaterdag wordt gewerkt. De boringen worden buiten de reguliere werktijden en/of in het weekend uitgevoerd. Tijdens de boringen worden de verkeersmaatregelen vooraf met borden aangeduid.

Minder parkeerplaatsen 
Een groot deel van de parkeerterreinen aan de Planetenlaan en Octant worden afgesloten. Dat is nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Woningen en het winkelcentrum Sterrenburg zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor de hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen per nog uit te voeren fase