Tracé Oranjelaan-Stadswerven 2018-04-05T13:39:23+00:00

Tracé Oranjelaan – Stadswerven

 

Tijdspad: januari – mei 2018

Eind januari is HVC gestart met de gefaseerde aanleg van een warmteleiding aan tussen twee bestaande tracés: vanaf de Oranjelaan naar Stadswerven. Het tracé loopt vanaf de Oranjelaan, via het Top Naeffpad, onder de Wantij, langs de Biesboschhal, via de Maasstraat naar Stadswerven.  Aannemer  A. Hak voert de werkzaamheden uit.

Bovengronds wordt de warmteleiding in fases aangelegd:

  • van het bestaande tracé aan de Oranjelaan naar het Top Naeffpad
  • langs de Biesboschhal via de Maasstraat naar het bestaande tracé op Stadswerven.

Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De bestrating van de Maasstraat wordt tijdelijk hersteld in verband met het zetten van de grond. De definitieve bestrating volgt in een latere fase.

Ondergronds wordt de warmteleiding onder de Wantij aangelegd middels een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling): met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het Top Naeffpad (intredepunt) naar het terrein naast de Biesboschhal (uittredepunt). Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.

Rode lijn: aan te leggen tracé; witte lijnen: bestaand tracé

Planning

  • De open ontgraving in de Maasstraat is in uitvoering en duurt tot en met 13 april 2018.
  • De werkzaamheden aan de Oranjelaan zijn afgerond. Op 1 plek blijft een gat open om de warmteleidingen te kunnen aansluiten.
  • De HDD-boring is afgerond.

Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Eventuele wijzigingen worden op deze website aangekondigd.

Verkeersmaatregelen

Voor de open ontgraving in de Maasstraat wordt deze straat afgesloten. Doorgaand verkeer van en naar Stadswerven wordt via de bouwweg geleid. Om de warmteleidingen te kunnen intrekken worden deze over de Maasstraat heen getild. Tijdens het tillen wordt het doorgaand verkeer kort gehinderd. Dat moment wordt begeleid door verkeerregelaars. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.