Tracé Mariastraat – J.W. Frisostraat 2018-08-02T12:16:00+00:00

Tracé Mariastraat – J.M. Frisostraat

Tijdspad: 19 februari – september 2018

HVC heeft een warmteleiding aangelegd van de Mariastraat naar  de J.W. Frisostraat. De warmteleiding gaat onder andere de nieuwbouwwoningen aan de Mariastraat voorzien van warmte en warm tapwater. Van medio augustus tot begin september worden de woningen in de Mariastraat aamngesloten op het warmtenet. Dan worden werkzaamheden uitgevoerd in de Frederikstraat.

Fasering

Fase 7 – medio augustus tot begin september 2018; zodra de bouwactiviteiten dat toelaten worden de werkzaamheden uitgevoerd.