Tracé Mariastraat – J.W. Frisostraat 2018-04-18T11:52:35+00:00

Tracé Mariastraat – J.M. Frisostraat

Tijdspad: 19 februari – eind april 2018

Op 19 februari 2018 start HVC met de gefaseerde aanleg van een warmteleiding van de Mariastraat naar  de J.W. Frisostraat. De warmteleiding gaat onder andere de nieuwbouwwoningen aan de Mariastraat voorzien van warmte en warm tapwater. De warmteleiding wordt in fases aangelegd in de:

  • Mariastraat
  • Mariannestraat
  • A. Paulownastraat
  • W.J. Frisostraat
  • Frederikstraat

In de straten waar wordt gewerkt, wordt de bestrating in fases opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De bestrating wordt tijdelijk hersteld in verband met het zetten van de grond. De definitieve bestrating volgt zo snel mogelijk en wordt ook in fases uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Nijkamp. Er komt een opslagterrein op de groenstrook ter hoogte van het kruispunt Nassauweg – Nieuweweg.

Voorlopige detailplanning

  • Fase 4: afgerond op 20 april 2018
  • Fase 5: start op 23 april 2018
  • Fase 7: datum volgt

Afgerond: fases 1, 2 en 3

Verkeersmaatregelen Fase 4

De Anna Paulownastraat wordt deels afgesloten.

Verkeersmaatregelen Fase 5

De J.W. Frisostraat wordt deels afgesloten.

Verkeersmaatregelen Fase 7

De Frederikstraat wordt ter hoogte van het kruispunt met de Mariastraat afgesloten