Tracé Leeuwstraat – Blaauwweg 2018-04-16T13:29:09+00:00

Tracé  Leeuwstraat – Blaauwweg

Tijdspad: 5 februari – medio juni 2018

Van 5 februari tot en met eind april 2018 legt HVC  gefaseerd een warmteleiding aan van de Leeuwstraat naar de Blaauwweg. Daarna worden de warmteleidingen getest en aangesloten op het bestaande warmtenet. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting medio juni 2018 afgerond.

Het tracé wordt aangelegd:

 •  vanaf het bestaand tracé  in de Orionstraat naar de Leeuwstraat
 • van de Leeuwstraat onder de Zuidendijk naar het kruispunt Minnaertweg – De Jagerweg
 • van De Jagerweg naar de Blaauwweg, waar drie flats van Trivire worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht.

Faseringsplanning

Op de faseringsplanning staat waar en wanneer er gewerkt wordt aan het warmtenet.  Als gevolg van de strenge vorst eind februari is de onderstaande faseringsplanning gewijzigd.

Aangepaste voorlopige planning:

 • fase 1 & 2 zijn in uitvoering
 • fase 5 en 6: starten op 2 april en zijn 20 april klaar
 • fase 4: start op 23 april en is 18 mei klaar

Afgerond:

 • fase 3
 • fases 7 en 8
 • fases 9 t/m 12

Soorten werkzaamheden

 1. Open ontgraving in de De Jagerweg en de Blaauwweg: De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd.
 2.  Een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) in de Leeuwstraat: er komt een boorinstallatie te staan bij de kruising Minnaertweg – De Jagerweg (intredepunt). Daarmee wordt een schacht geboord naar de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof. In de groenstrook langs de Leeuwstraat worden de leidingen klaargelegd en aan elkaar gelast. Daarna worden de leidingen in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.
 3. Een persboring onder de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof.

Er komt een opslagterrein aan de Blaauwweg. De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

Verkeersmaatregelen

Voor de open ontgraving wordt de Jagerweg in fases afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (en fietsverkeer). Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. Er zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.

Voor de HDD-boring wordt de Minnaertweg ter hoogte van de kruising met de Jagerweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangekondigd. De Leeuwstraat blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

De omleidingen worden op deze website en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd. De omleidingen van de busdiensten staan op www.arriva.nl.