Tracé Kapteynweg – Eisingahof

Tijdspad: 12 augustus t/m medio oktober 2019

De flats van Trivire aan het Eisingahof worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Om dat te realiseren legt HVC in 2 fases een warmteleiding van de Kapteynweg naar het Eisingahof.
De aanleg omvat het opbreken van de verharding, graafwerkzaamheden, de aanleg van de warmteleiding en het aanbrengen van tijdelijke verharding. De definitieve bestrating volgt in een latere fase.
Aannemer Nijkamp voert de werkzaamheden uit. De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen. Het werkterrein wordt afgesloten met hekwerk.

Verkeersmaatregelen van 12 augustus t/m 4 oktober

De verkeersmaatregelen omvatten 2 fases, omdat het werkvak in fase 2 naar de andere rijbaan op de Kapteynweg wordt verplaatst. Het Albert Schweitzer ziekenhuis blijft tijdens de werkzaamheden zowel via de Karel Lotsyweg en de Kapteynweg bereikbaar.

1 rijbaan op de Karel Lotsyweg – Kapteynweg richting Galileïlaan wordt deels afgesloten en wel:

  •  tussen de kruising Karel Lotsyweg – Amnesty Internationalweg en de kruising Kapteynweg – Oudendijk;
  •  ter hoogte van het Eisingahof.

Omleiding doorgaand gemotoriseerd verkeer via de Overkampweg – Laan der Verenigde Naties –
Hugo van Gijnweg – Galileïlaan richting Kapteynweg.
De Sitterstraat en de Oudendijk zijn bereikbaar via de Galileïlaan.
De omleiding wordt vooraf met routeborden aangegeven.

De omleidingen van de busdiensten vindt u op www.qbuzz.nl