Tracé Geldelozepad 2018-04-23T14:37:31+00:00

Tracé Geldelozepad

 

Tijdspad: 30 april – 8 juni 2018

De warmteleiding die in het Geldelozepad wordt aangelegd, gaat de woningen van Trivire voorzien van warmte. De warmteleiding wordt aangelegd tussen de kruispunten met de Hellingen en de Generaal van der Heijdenstraat. De bestrating wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd. Het werkterrein wordt met hekwerk afgesloten.

De werkzaamheden starten 30 april 2018 en duren naar verwachting tot en met ca. 8 juni 2018. Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op www.warmtenetdordrecht.nl.

Verkeersmaatregelen

Voor de open ontgraving wordt het Geldelozepad afgesloten tussen de kruisingen met de Hellingen en Generaal van der Heijdenstraat. Er wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. Er zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.