Tracé Beverwijckplaats – Willem Dreeshof 2018-08-31T12:23:50+00:00

Trace Beverwijckplaats – Willem Dreeshof

Tijdspad: 26 maart – begin november 2018

Op 26 maart 2018 start HVC met de gefaseerde aanleg van een warmteleiding van de Beverwijckplaats naar het Willem Dreeshof.  De warmteleiding  gaat gebouwen in de directe omgeving voorzien van warmte.

De warmteleiding wordt in fases aangelegd in:

  • Beverwijckplaats
  • Beverwijckstraat
  • Van Godewijckstraat
  • Willem Dreeshof

In de straten waar wordt gewerkt, wordt de bestrating in fases opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De bestrating wordt tijdelijk hersteld in verband met het zetten van de grond. De definitieve bestrating volgt in een latere fase. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Nijkamp. De werktijden zijn van 7.00 – 17.00 uur. Het werkterrein wordt afgezet met hekwerk.

Faseringsplanning

Op de faseringsplanning staan de verschillende fases aangegeven.  Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, dan kunnen de werkzaamheden uitlopen.

  • Fase 1 t/m 5 zijn afgerond.
  • Fase 6: deels afgerond; planning aanleg resterende deel volgt
  • Fase 7 start eind augustus t/m eind september.

Verkeersmaatregelen

De straten waar wordt gewerkt, worden in fases afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingen ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. Er zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar. Alle woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen Fase 7

Eind augustus t/m eind september 2018

De warmteleiding wordt aangelegd in het Willem Dreeshof.

Verkeersmaatregelen Fase 6

Planning volgt

Een klein deel  van dit tracé wordt later aangelegd.

Tijdens de aanleg wordt de Van Godewijckstraat afgesloten voor bestemmingsverkeer ter hoogte van de sportschool tot aan het Willem Dreeshof.