Herstel warmteleiding Oranjelaan – Bankastraat 2018-04-18T17:40:36+00:00

Herstel warmteleiding Oranjelaan – Bankastraat

Tijdspad: 18 april – medio juni 2018

Eind januari jl. is de warmteleiding ter hoogte van de Oranjelaan-Bankastraat door een externe partij onherstelbaar beschadigd. Daarom moet HVC een nieuwe warmteleiding aanleggen tussen de Bankastraat en Stooplaan. Deze werkzaamheden kunnen we combineren met de lopende werkzaamheden van de gemeente op de Oranjelaan.

Werkzaamheden en planning

De warmteleiding wordt aangelegd op de Oranjelaan tussen de Bankastraat en Stooplaan middels een open ontgraving. De bestrating wordt in fases opengebroken om een sleuf te graven. In de sleuf leggen we de warmteleiding aan. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating hersteld. Na het testen sluiten we de warmteleiding aan op het warmtenet. Daarna gaan we de tijdelijke warmtecentrale op het Vogelplein verwijderen.

Onderstaande fasering is op 18 april 2018 aangepast.

Verkeersmaatregelen Fase 1

Van 18 april t/m 15 mei 2018 wordt de kruising Oranjelaan – Bankastraat en een klein deel van de Bankastraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Op de Oranjelaan zijn extra parkeervakken beschikbaar.

Verkeersmaatregelen Fase 2

Van 16 t/m 1 juni 2018 wordt het kruispunt Oranjelaan – Stooplaan afgesloten. Op de Oranjelaan worden verkeersmaatregelen genomen om het doorgaand verkeer in beide richtingen in goede banen te leiden.

Verkeersmaatregelen Fase 5

Van  4 juni t/m 9 juni 2018 wordt een klein deel van de Bankastraat (net voor de kruising met de Oranjelaan) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om de warmteleiding te kunnen testen en aansluiten.