Herbestrating tracé Krispijn 2018-10-22T15:18:08+00:00

Herbestrating tracé Krispijn

 Tijdspad: september – november 2018

N.a.v. de aanleg van een warmteleiding in Krispijn worden de straten definitief her bestraat.

De werkzaamheden omvatten:

  • voorbereidende werkzaamheden, waaronder het herstellen van parkeervakken en fiets- en voetpaden;
  • asfalteren van het wegdek.

De werkzaamheden starten in het Van Baerleplantsoen en worden in fases uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de herbestrating wordt de betreffende straat of rijbaan in fases afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld die vooraf met borden worden aangeduid.

Fase 1A en 1B: weekend 26 – 28 oktober 2018

Een deel van de Frans Lebretlaan en Bosboom-Toussaintstraat en de kruising met de Brouwersdijk worden geasfalteerd.