Gesloten frontboring onder het spoor 2018-03-14T16:45:45+00:00

Gesloten frontboring onder het spoor

 

Eind 2017 is een bijzondere gesloten frontboring uitgevoerd van het Van Baerleplantsoen naar de andere kant van het spoor bij de Spuiweg. Eerst is een pilotboring uitgevoerd om te bekijken of er zich ondergronds  obstakels bevonden die het boren van de mantelbuis konden bemoeilijken. Er zijn geen obstakels gevonden. Daarna werden een perskuip aan het Van Baerleplantsoen en ontvangstkuip bij de Spuiweg  gegraven. Vervolgens werd onder het spoor op ca. 3 meter diepte een betonnen mantelbuis geboord van de perskuip naar de ontvangstkuip. De mantelbuis heeft een doorsnee van 1,5 meter. In de mantelbuis werd de warmteleiding aangelegd.

Bijzonder

Het boren was al bij al een bijzonder stukje werk. Allereerst omdat we rekening moesten houden met de beperkte ruimte om de boring uit te voeren. Daarnaast waren de omstandigheden bijzonder: boren onder het spoor mag het drukke treinverkeer in Dordrecht niet hinderen. Dankzij deze boring is een belangrijke verbinding voor het warmtenet Dordrecht gerealiseerd: tussen het centrum en Krispijn. Ook dat is bijzonder.