Tracé Papeterspad – Krispijn 2018-03-29T15:59:09+00:00

Tracé Papeterspad – Krispijn

Tijdspad: 14 augustus 2017 – eind april 2018

HVC  heeft in fases een warmteleiding aangelegd van het Papeterspad naar Krispijn.  De werkzaamheden zijn door de strenge vorst periode eind februari uitgelopen en duren naar verwachting tot eind april 2018. De Krispijnseweg is weer opgesteld. Na het testen van de warmteleidingen, worden de nieuw aangelegde leidingen aangesloten op het bestaande warmtenet. Afronding van alle werkzaamheden wordt verwacht eind april 2018.

Het tracé is aangelegd in:

  • Papeterspad, A. van Gelderstraat, Kilwijkstraat, Spuiweg richting Burg. de Raadtsingel onder het spoor naar het Van Baerleplantsoen;
  • Van Baerleplantsoen, Krispijnseweg tot de kruising met de Mauritsweg/Bosboom-Toussaintstraat;
  • Fr. Lebretlaan ter hoogte van de Koldeweystraat naar de Bosboom-Toussaintstraat
  • de Mauritsweg tot de kruising met Johan Willem Frisostraat.

Testen en aansluiten warmteleidingen: medio maart tot uiterlijk 20 april 2018

Het testen van de leidingen gebeurt op meerdere locaties langs het tracé. Na het testen worden de leidingen aangesloten op het reeds bestaande warmtenet.

Verkeersmaatregelen tot uiterlijk 20 april 2018

Voor het testen en aansluiten zijn op sommige locaties verkeersmaatregelen nodig. Op andere locaties ligt een deel van de bestrating en/of verharding open die met hekwerk worden afgezet.

Omleiding Fr. Lebrethstraat

Vanaf vrijdag 16 maart wordt de Frans Lebrethstraat tussen de Brouwersdijk en de Kolderweystraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Viottakade. Zie tekening.

Omleiding J.J.A. Goeverneurstraat

Vanaf 19 maart wordt de J.J.A. Goeverneurstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bosboom Toussainstraat voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Bilderdijkstraat.

Afzettingen op overige locaties

Op de volgende locaties ligt een deel van de bestrating/verharding open die met hekwerk worden afgezet:

  • Papeterspad: vanaf 15 maart worden een deel van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen afgesloten
  • Mauritsweg: vanaf 14 maart wordt een deel van de middenberm afgezet met hekwerk
  • Hoek Mauritsweg – J.W. Frisoweg: vanaf 14 maart worden een deel van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen afgezet.

Omleiding Papeterspad

Van 9 april tot en met uiterlijk 14 april wordt het Papeterspad van de Hellingen naar de Singel afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangekondigd. De kruising met het Geldelozepad blijft bereikbaar. Zie tekening.