Tracé Crabbehof Noord – Krispijn 2019-02-13T11:48:10+00:00

Tracé Crabbehof Noord – Krispijn

Tijdspad: begin november 2018 – eind april 2019

Van  begin november 2018 tot eind april 2019 legt HVC gefaseerd een warmteleiding aan van de Jozef Israëlsstraat naar de Frans Lebretlaan. De werkzaamheden omvatten een open ontgraving.

Het tracé wordt aangelegd:

Deel 1: afgerond

Deel 2 – begin januari – eind april 2019:

  • in de Jozef Israëlsstraat vanaf de verkeersdrempel ter hoogte van de huisnummers 13 – 16
  • over de Breitnerstraat
  • in de Kolderweijstraat tot de kruising met de F. Lebretlaan.

Voorlopige faseringsplanning

2 wijzigingen (d.d. 13 februari 2019):

  • Kruispunt Breitnerstraat: werkzaamheden duren 2 weken langer t/m 15 februari 2019
  • Koldeweijstraat vanaf het kruispunt Breitnerstraat t/m huisnummers 24/31: werkzaamheden starten 1 week eerder op 28 januari 2019.

In verband met mogelijke vorst en sneeuw kan de planning wijzigen.

Open ontgraving

De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd. De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

Verkeersmaatregelen

 Omleiding 7 januari t/m 15 februari 2019

De kruising Breitnerstraat – Koldeweijstraat is afgesloten. De kruising J. Israelsstraat – Breitnerstraat is weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

 Omleiding februari t/m begin maart 2019

Een groot deel van de Koldeweijstraat wordt afgesloten.

 Omleiding begin maart t/m eind april 2019

De Koldeweijstraat ter hoogte van de F. Lebretlaan en een klein deel van de rijstrook op de F. Lebretlaan worden afgesloten.