Tracé Crabbehof Noord – Krispijn 2018-09-24T13:15:22+00:00

Tracé Crabbehof Noord – Krispijn

Tijdspad: 18 juni – begin november 2018

Van 18 juni t/m begin november 2018 legt HVC gefaseerd een warmteleiding aan van Crabbehof Noord naar Krispijn. De werkzaamheden starten op 18 juni in de W.H. Vliegenstraat met een open ontgraving.

Het tracé wordt aangelegd:

  • van de W.H. Vliegenstraat – de Frank van der Goesstraat
  • rechtsaf naar de Thorbeckeweg – J.van Ruisdaelstraat – Albert Neuhuysstraat
  • tot aan de Jozef Israëlsstraat, net voor de kruising met de Willem Marisstraat.

Voorlopige faseringsplanning (d.d. 29 mei 2018)

Op de voorlopige faseringsplanning  staat waar wanneer gewerkt wordt. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan kan de planning wijzigen.

Afgerond: fases 1A, 1B en 1C

Fase 2: de werkzaamheden duren t/m 28 september; dat is 1 week langer dan gepland.

Soorten werkzaamheden

  1. Open ontgraving: De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd.
  2.  Een aantal HDD-boringen (Horizontal Directional Drilling): met een boorinstallatie wordt een schacht geboord van een intredepunt naar een uittredepunt. Bij het uittredepunt worden de leidingen klaargelegd en aan elkaar gelast. Daarna worden de leidingen in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.
  3. Een aantal persboringen.

De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.

Verkeersmaatregelen

Thorbeckeweg, van 13 augustus t/m 28 september: afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt met De Visserstraat tot net voor het kruispunt met de Laan der Verenigde Naties. Er worden omleidingen ingesteld via de Talmaweg en de Colijnstraat.

A. Neuhuysstraat, van  20 augustus t/m 7 september: afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is nodig om de warmteleidingen te kunnen klaarleggen en lassen ten behoeve van de boring naar de J. van Ruisdaalstraat.

J. van Ruisdaalstraat, van 20 augustus t/m 2 november: afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat is nodig om de warmteleidingen na de boring te kunnen verbinden.

 

J. Israelsstraat tussen  Breitnerstraat en Willem Martisstraat, van 20 augustus t/m 2 november: afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De leidingen worden op die locatie klaargelegd en aan elkaar gelast. Dat is nodig voor de boring van de Jacob van Ruisdaalstraat naar het J. Israelsplein.

J.v. Ruisdaalstraat,  van 20 augustus t/m 2 november: afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat is nodig om de warmteleidingen na de boringen te kunnen verbinden.

Soorten werkzaamheden

  1. Open ontgraving: De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd.
  2.  Een aantal HDD-boringen (Horizontal Directional Drilling): met een boorinstallatie wordt een schacht geboord van een intredepunt naar een uittredepunt. Bij het uittredepunt worden de leidingen klaargelegd en aan elkaar gelast. Daarna worden de leidingen in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.
  3. Een aantal persboringen.

De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.