Tracé Crabbehof Noord – Krispijn 2018-11-05T14:33:04+00:00

Tracé Crabbehof Noord – Krispijn

Tijdspad: begin november 2018 – medio april 2019

Van  begin november 2018 tot medio april 2019 legt HVC gefaseerd een warmteleiding aan van de Jozef Israëlsstraat naar de Frans Lebretlaan. De werkzaamheden omvatten een open ontgraving.

Het tracé wordt aangelegd:

 Deel 1 – van 5 november t/m 21 december 2018:

  • in de Jozef Israëlsstraat vanaf het speelpleintje,
  • over de kruising met de Willem Marisstraat
  • over de kruising met de Theopfile de Bockstraat
  • tot aan de verkeersdrempel in de Jozef Israëlsstraat ter hoogte van huisnummers 13 – 16.

Deel 2 – begin januari – medio april 2019:

  • vanaf de betreffende verkeersdrempel in de Jozef Israëlsstraat
  • over de Breitnerstraat
  • in de Kolderweijstraat tot de kruising met de F. Lebretlaan.

Voorlopige faseringsplanning (d.d. 5 november 2018)

Op de voorlopige faseringsplanning  staat waar wanneer gewerkt wordt. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan kan de planning wijzigen.

Verkeersmaatregelen

Omleiding tot eind november 2019

De J. Israelsstraat is vanaf het speelpleintje, over de kruising met de Willem Marisstraat tot net voor de kruising met  T. de Bockstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld die met borden worden aangeduid.

 Omleiding eind november – eind december 2018

Jozef Israelsstraat ter hoogte van de kruising met de Theopfile de Bockstraat tot aan de verkeersdrempel in de Jozef Israëlsstraat ter hoogte van huisnummers 13 – 16 wordt afgesloten.

Open ontgraving

De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd. De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.