Het warmtenet in Sliedrecht-Oost groeit fors dankzij de samenwerking met Tablis Wonen. Op 28 juni ondertekende Tablis Wonen de samenwerkingsovereenkomst met HVC voor de aansluiting en levering van warmte aan tien flats van Tablis Wonen. In stappen worden vanaf volgend jaar 863 woningen aangesloten op dit net.

Tablis Wonen kiest in Sliedrecht-Oost voor de overstap van aardgas naar warmte. “Om die overstap in de 10-hoog en 5-hoogflats te kunnen maken, worden als eerste de collectieve ketels vervangen door een collectieve warmte-unit van HVC. Voor de bewoners van deze woningen verandert er nu nog niets”, vertelt Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. “Want de warmte-unit wordt eerst aangesloten op een tijdelijke warmtecentrale. Zodra HVC de warmteleidingen heeft aangelegd, wordt deze warmte-installatie op het warmtenet aangesloten. Dit duurt nog wel even en die tijd benutten we om de woningen en de bewoners voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas.” De nieuwbouwwoningen van Tablis Wonen in de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht worden ook al aangesloten op het warmtenet.

Foto: De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder Tablis Wonen en Arjan ten Elshof, directeur HVC, in het bijzijn van wethouder Ton Spek (midden).

Warmtebron

“De eerste flats van Tablis Wonen gaan we in het najaar 2020 aansluiten op het warmtenet. De werkzaamheden aan het warmtenet worden nu voorbereid. We starten begin 2020 en uiteraard gaan we waar mogelijk de aanleg van het net met andere werkzaamheden van de gemeente combineren”, aldus Arjan ten Elshof, directeur Duurzame energie HVC. “Eerst zal het warmtenet nog een periode draaien op een tijdelijke warmtecentrale. Daarna is het de bedoeling dat we overgaan op een duurzame warmtebron, waarbij we met name kijken naar aardwarmte.”

Duurzaam Sliedrecht

Het duurzaamheidbeleid van Tablis Wonen sluit naadloos aan op het beleid van de gemeente Sliedrecht. Wethouder Ton Spek: “De woningbouwcorporaties spelen een belangrijke rol bij de energietransitie, ook in Sliedrecht. Deze samenwerkingsovereenkomst is dan ook een tastbare stap om in de toekomst de aardgasbehoefte te beperken en energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Daar moeten we ook andere stappen voor zetten. Dat doen we samen met de inwoners van Sliedrecht. De gemeente helpt hierbij met de aanleg van het warmtenet, maar ook als vraagbaak, met advies, en met een subsidiebedrag, waar inwoners van kunnen profiteren.”