In het weekend van 26 – 28 oktober worden een deel van de Frans Lebretlaan, de kruising met de Brouwersdijk en een deel van de Bosboom-Toussaintstraat geasfalteerd. De werkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd, zodat het gemotoriseerd verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Tijden asfalteren

– vrijdag 26 oktober – zaterdag 27 oktober van 20.00 – 07.00 uur

– zaterdag 27 oktober – zondag 28 oktober van 20.00 – 07.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Tijdens het asfalteren worden een deel van de F. Lebretlaan, de kruising Brouwersdijk en een deel van de Bosboom-Toussaintstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld via de Viottakade, Hugo de Grootlaan en Krispijnseweg. Zie tekening.