Van maandag 23 april t/m vrijdag 18 mei wordt De Jagerweg tussen de Leeuwstraat en Holwardastraat  afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld via de Copernicusweg, Blaauwweg en Eulerlaan. Deze omleidingen worden vooraf met borden aangekondigd.

Gemotoriseerd verkeer van en naar de Meteoriet wordt omgeleid via de Minnaertweg. In verband met de verkeersveiligheid worden op de Minnaertweg op een aantal plekken verkeersremmende maatregelen genomen. De omleidingen van de busdiensten staan op www.arriva.nl.

De afsluiting van De Jagerweg  is nodig voor de aanleg van een warmteleiding tussen de Leeuwstraat en de Holwardastraat.

Meer informatie