Nu de warmteleiding van het Papeterspad naar Krispijn is aangelegd, kunnen de leidingen worden getest. Dat gebeurt op meerdere locaties langs het tracé. Het testen duurt tot uiterlijk 20 april 2018.

Voor het testen zijn op twee locaties verkeersmaatregelen nodig.

Omleiding Fr. Lebrethstraat

Vanaf vrijdag 16 maart wordt de Frans Lebrethstraat tussen de Brouwersdijk en de Kolderweystraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Viottakade. Zie tekening.

Omleiding  J.J.A. Goeverneurstraat

Vanaf 19 maart wordt de J.J.A. Goeverneurstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bosboom Toussainstraat voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Bilderdijkstraat.

Afzettingen op overige locaties

Op de volgende locaties ligt een deel van de bestrating/verharding open die met hekwerk worden afgezet:

  • Papeterspad: vanaf 15 maart worden een deel van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen afgesloten
  • Mauritsweg: vanaf 14 maart wordt een deel van de middenberm afgezet met hekwerk
  • Hoek Mauritsweg – J.W. Frisoweg: vanaf 14 maart worden een deel van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen afgezet