Krispijnseweg: ondergrondse aanleg warmteleidingen succesvol verlopen

Op 14  en 16 februari 2018 werden een aanvoer- en een retourleiding aangelegd op de Krispijnseweg. Dit gebeurde ondergronds middels een boring. Om de leidingen in de ondergrondse schacht te kunnen trekken werden deze klaargelegd op het Van Baerleplantsoen en in positie gebracht met kranen. De leidingen gingen de schacht in ter hoogte van de Hooftstraat en kwamen boven net voor het kruispunt met de Mauritsweg. De ingetrokken warmteleidingen worden nu aangesloten op de leidingen die eerder zijn aangelegd. Boring in  beeld

Foto Rob Kamminga