schematische weergave werking warmtenet

Zo werkt een warmtenet

Van restafval naar verwarming en warm water

Afvalenergiecentrale

In de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht wordt restafval verbrand dat niet meer kan worden hergebruikt of gerecycled. Bij het verbranden van het restafval komt veel warmte vrij. Deze warmte gebruikt HVC om elektriciteit op te wekken en om het warmtenet te voeden. De elektriciteit wordt geleverd aan de aandeelhouders van HVC, de In de afvalenergiecentrale in Dordrecht wordt restafval verbrand dat niet meer kan worden hergebruikt of gerecycled. Zo bespaart Dordrecht veel energie. Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval kan Dordrecht voorlopig voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen.

Gesloten leidingnet

Het water wordt in de afvalenergiecentrale verwarmd en via een gesloten en geïsoleerd leidingnet (hoofdnet) naar overdrachtstations in de directe omgeving gepompt. Vervolgens gaat het warme water via leidingen (distributienet) naar (woon)wijken. Daar worden huizen en gebouwen aangesloten. Het warme water verwarmt de huizen en gebouwen en verwarmt het water dat uit de kraan komt. Het afgekoelde water gaat terug naar HVC waar het opnieuw wordt verwarmd. Zo wordt het restafval benut en gebruikt om duurzame energie te produceren en af te leveren via het warmtenet bij aangesloten woningen en gebouwen.

Nu nog met tijdelijke oplossingen

De aanleg van een warmtenet wordt fasegewijs uitgevoerd en duurt een aantal jaren. Dat geldt ook voor de aansluiting van het hoofdnet op de afvalenergiecentrale van HVC. Om tussentijds aangesloten gebouwen en woningen toch te kunnen voorzien van warmte worden op verschillende locaties in Dordrecht tijdelijke warmtecentrales (TWC) gebouwd. Zo is het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet én bovendien te voorzien van warmte. De TWC blijven dienst doen tot de aansluiting van het hoofdnet op de afvalenergiecentrale is gerealiseerd.