Boring onder N3, belangrijke schakel warmtenet

De boring onder de N3 is niet alleen een technisch hoogstandje, maar ook een mijlpaal voor de stad Dordrecht en voor HVC. Want – net als de boring onder het Wantij – is hiermee een belangrijke ondergrondse verbinding van het warmtenet Dordrecht gerealiseerd.

De boring onder de N3 is in februari 2015 uitgevoerd. Het betreft een HDD-boring (horizontaldirectional drilling). De voorbereiding omvat  een aantal stappen, onder andere de engineering, het maken van tekeningen en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

De boorinstallatie stond op het Leerpark vlakbij de Duurzaamheidsfabriek, een symbolische plek! De eerste fase van het boren is het uitvoeren van een pilotboring om de schacht te boren. Vervolgens wordt het boorgat vergroot met behulp van ‘een ruimer’. Vloeistof onder druk verwijdert losgekomen grond en verstevigt het boorgat. In de groenstrook naast het fietspad aan de Overkampweg ligt het uittredepunt van de pilotboring.

Boringinstallatie op het Leerpark naast N3 Trace 3B Dordrecht

Intrekken leidingen

De laatste stap is het intrekken van de warmteleidingen. De leidingen zijn elk ca. 270 meter lang en liggen  klaar bij het uittredepunt van de pilotboring. Om deze in de schacht te kunnen intrekken wordt elke leiding met kranen in de juiste positie gebracht en gehouden. De streng wordt vervolgens vastgemaakt aan de boorkop en langzaam ingetrokken richting Leerpark.

Leidingen warmtenet Overkampweg HVC Dordrecht Boring onder de N3 door warmtenet Trace 3B DordrechtBoring onder de N3 door warmtenet Trace 3B  140215HVC L_09 140215HVC L_10  140215HVC L_33 140215HVC L_31 140215HVC L_15 140215HVC L_14  140215HVC L_02

De leidingen zijn aangesloten op de reeds aangelegde warmteleiding op het Leerpark.