Tracé Papeterspad – Krispijn

Tijdspad: 14 augustus 2017 – februari 2018

Op 14 augustus 2017 is HVC  gestart met de gefaseerde aanleg van een warmteleiding van het Papeterspad naar Krispijn.  De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2018. Het tracé wordt aangelegd in:

 • het Papeterspad, A. van Gelderstraat, Kilwijkstraat over de rotonde naar de Spuiweg richting Burg. de Raadtsingel en verder onder het spoor naar het Van Baerleplantsoen;
 • het Van Baerleplantsoen naar de Krispijnseweg tot aan de kruising met de Mauritsweg/Bosboom-Toussaintstraat;
 • de Fr. Lebretlaan ter hoogte van de Koldeweystraat naar de Bosboom-Toussaintstraat en de Mauritsweg tot aan de kruising met Johan Willem Frisostraat.

Faseringsplanning

p16-493-50v6-overzicht-faseringen-JJ-A5 met data en planning volgt 28 06 17

Er wordt op verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt. Zo zijn op 14 augustus de werkzaamheden gestart in het Papeterspad (fase 11) en de Fr. Lebretlaan (Fase 1A).

Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Wijzigingen in de planning worden aangekondigd op deze website en via de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie per fase.

Soorten werkzaamheden

HVC gaat twee soorten werkzaamheden uitvoeren.

1. Open ontgraving in:

 • het Papeterspad, A. van Gelderstraat, Kilwijkstraat, over de rotonde naar het fietspad op de Spuiweg richting Burg. de Raadtsingel;
 • de Fr. Lebretlaan, de Bosboom-Toussaintstraat en de Mauritsweg tot aan de kruising met de  Johan Willem Frisostraat.

De bestrating wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond en in een latere fase definitief hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd en daarvoor wordt telkens een deel van de straat afgesloten.

2. Twee soorten boringen:

 • een gesloten frontboring van de Spuiweg naar het Van Baarleplantsoen: op deze twee locaties wordt een damwandkuip gegraven; vervolgens wordt een mantelbuis geboord van de ene kuip naar de andere. In de mantelbuis wordt de warmteleiding aangelegd;
 • twee HDD-boringen (Horizontal Directional Drilling) op de Krispijnseweg: met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt. Er wordt geboord:
  • van het Van Baerleplantsoen (intredepunt) naar de kruising Krispijnseweg – Hooftstraat (uittredepunt);
  • op de Krispijnseweg van de kruising met de Mauritsweg (intredepunt) naar de kruising met de Hooftstraat (uittredepunt).

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen.

Verkeersmaatregelen

In de straten waar gewerkt wordt:

 • wordt de straat in fases afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (en fietsverkeer). Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven;
 • zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar;
 • zijn woningen en winkels te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten en bereikbaar via het voetpad.
 • Tijdens deze HDD-boringen wordt de Krispijnseweg afgesloten van het Van Baerleplantsoen tot aan de kruising met de Mauritsweg.

 Verkeersmaatregelen per fase.