Tracé J. de Wittstraat – Spuiboulevard – Hellingen

Tijdspad: 13 februari – augustus 2017

HVC heeft een warmteleiding aangelegd als een onderdeel van het warmtenet Dordrecht. Tot augustus 2017 worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Het tracé loopt in:

  • de J. de Wittstraat vanaf de rotonde tot het Tomadohuis dat op het warmtenet wordt aangesloten;
  • de Spuiboulevard vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Hellingen;
  • de Hellingen tot aan de nieuwbouwlocatie aan het Papeterspad die wordt aangesloten op het warmtenet.

De warmteleidingen worden aangesloten op de reeds aangelegde leiding in de C. de Wittstraat. Na afronding van de werkzaamheden worden de verhardingen eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond en in een latere fase definitief hersteld.

Bij het opstellen van de planning en het indelen van de werkvakken was de bereikbaarheid van de binnenstad leidend. Om die reden was het tracé in kleinere en grotere werkvakken opgedeeld met daarbij een optimale uitvoeringsdatum.

P16-491-600v2-faseringJJ-A5

 

Werkzaamheden

1.Open ontgraving in :

  • de groenstrook aan de Spuiboulevard vanaf de rotonde tot aan kruising met de Hellingen;
  • de Hellingen tot het Papeterspad, ter hoogte van het Zomerhof;
  • de J. de Wittstraat tot voor de kruising met de Singel.

De groenstrook en/of bestrating wordt in fases opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en het groen en/of de verharding opnieuw aangebracht. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd. Dat betekent dat er telkens een deel van de groenstrook, rijstrook of straat wordt afgesloten. Dat doen we om de binnenstad bereikbaar te houden.

2. HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) voor de kruising J. de Witstraat – Singel naar het parkeerterrein van het Tomadohuis. De boorinstallatie komt op het terrein van het Tomadohuis te staan. Daarmee wordt ondergronds een schacht geboord naar het uittredepunt in de J. de Wittstraat. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar gelast en daarna in de schacht ingetrokken.

Uitvoerder

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen.