Aangelegd tracé in 2017

Op deze pagina vindt u informatie over de tracés die in 2017 zijn afgerond.

Tracé Crabbehof – Wielwijk

HVC heeft van september 2016 tot medio 2017 gefaseerd warmteleidingen aangelegd in de wijken Crabbehof en Wielwijk.  De warmteleiding is aangelegd door middel van een open ontgraving in de volgende straten :

  • Groenstrook Karel Doormanweg tot aan Bloys van Treslongstraat
  • Jacob van Heemskerckstraat
  • Cornelis Trompweg en kruising Cornelis Trompweg – Abel Tasmanstraat
  • Savornin Lohmanweg en Abel Tasmanstraat
  • Van Kinsbergenstraat
  • Groen van Prinstererweg voor de aansluiting van Winkelcentrum Crabbehof.

Tracé J. de Wittstraat – Spuiboulevard – Hellingen

Van februari t/m augustus 2017  heeft HVC een warmteleiding aangelegd van

  • de J. de Wittstraat vanaf de rotonde tot het Tomadohuis dat op het warmtenet wordt aangesloten. Er is een boring uitgevoerd van de kruising J. de Witstraat – Singel naar het parkeerterrein van het Tomadohuis;
  • de Spuiboulevard vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Hellingen;
  • de Hellingen tot aan de nieuwbouwlocatie aan het Papeterspad die wordt aangesloten op het warmtenet.

De warmteleidingen zijn aangesloten op de reeds aangelegde leiding in de C. de Wittstraat.

Herbestrating na afronding werkzaamheden

De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond en in een latere fase definitief hersteld.