Aangelegd tracé in 2017

Op deze pagina vindt u informatie over de tracés die in 2017 zijn afgerond.

HVC heeft van september 2016 tot medio 2017 gefaseerd warmteleidingen aangelegd in de wijken Crabbehof en Wielwijk.  De warmteleiding is aangelegd door middel van een open ontgraving in de volgende straten :

  • Groenstrook Karel Doormanweg tot aan Bloys van Treslongstraat
  • Jacob van Heemskerckstraat
  • Cornelis Trompweg en kruising Cornelis Trompweg – Abel Tasmanstraat
  • Savornin Lohmanweg en Abel Tasmanstraat
  • Van Kinsbergenstraat
  • Groen van Prinstererweg voor de aansluiting van Winkelcentrum Crabbehof.

Herbestrating na afronding werkzaamheden

De verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond en in een latere fase definitief hersteld.