Trajectkaart Dordrecht_rood-groen 07-04-2017 kleiner

Route en planning

Op bovenstaande kaart staan de  hoofdleidingen van het warmtenet Dordrecht die reeds zijn aangelegd. Er is momenteel 11,2 km van het warmtenet aangelegd. Uiteindelijk zal het hoofdnet 17 km omvatten.

Planning op hoofdlijnen

  • 2017: aanleg tracé J. de Wittstraat – Spuiboulevard – Hellingen
  • 2016-2017: aanleg tracé Crabbehof-Wielwijk, september 2016-medio 2017;
  • 2016: aanleg tracé Sumatraplein – C. de Wittstraat, medio juni t/m ca. medio november;
  • 2016: aanleg tracé Baanhoekweg, najaar 2016;
  • 2015: aanleg hoofdleidingen tracés Leerpark-Sterrenburg, De Sitterstraat-Tweelingenstraat en Baanhoekweg; aansluitingen Stooplaan-Bankastraat, nieuwbouwwoningen Stadswerven Noord en van Kinsbergenstraat;
  • 2014: aanleg van circa vijf kilometer aan hoofdleidingen verdeeld over drie tracés en start stoomlevering aan Dupont;
  • 2013: aansluiting wooncomplexen in Sterrenburg en op de Halleyweg, nieuwbouwwoningen aan de Nassauweg, Energiehuis, Johan de Wit Gymnasium en de Bavinckschool. Start met de realisatie van de gezamenlijke stoomleiding tussen de afvalenergiecentrale en het stoomnet van Dupont;
  • 2012: HVC sluit een overeenkomst met Dupont voor de stoomlevering door HVC aan de installaties van Dupont;
  • 2011: aanleg van de eerste buis Haringvlietstraat.

Partners

Het tracé van het warmtenet is in overleg met woningcorporaties, gemeente en HVC tot stand gekomen. De aanleg van het warmtenet gaat fasegewijs en ook daarbij worden de gemeente en woningbouwcorporaties nauw betrokken.