Boring onder Wantij

Om het warmtenet richting de stad Dordrecht te kunnen aanleggen was een boring onder het Wantij nodig. Dat was een spectaculair hoogstandje, waarmee een belangrijke ondergrondse verbinding van het warmtenet is gerealiseerd. Op 26 juni 2014 werd deze mijlpaal gemarkeerd door wethouder Van der Linden en directeur Van Steensel van HVC.

aanleg warmtenet

Boring

De boring onder het Wantij vond plaats in juni 2014. Daarmee konden een aanvoerleiding van 360 meter lang en een retourleiding van 380 meter lang worden aangelegd. Bij Iroko ter hoogte van de brug over het Wantij (N3) werden de buizen aan elkaar gelast. De retourleiding is op 20 juni 2014 succesvol onder het Wantij ingetrokken. Beide leidingen zijn aangesloten op de warmteleiding die in de Gen. S. H. Spoorstraat is aangelegd.

Bij dergelijke ondergrondse boringen kunnen er zich altijd onverwachte zaken voordoen. Dat komt omdat vooraf niet helemaal na te gaan is welke zaken er in de grond zitten. Zo werden aan het begin van de proefboring (eerste stap in het boorproces) obstakels aangetroffen. Naar aanleiding daarvan is onderzocht welke obstakels het waren en welke maatregelen nodig waren. Het tracé is iets verlegd; daarna konden de werkzaamheden worden voortgezet.