Gastles voor leerlingen Davinci

De aansluiting van de WKO-installatie (warmte-koudeopslag) op het Leerpark eind 2014 was een nieuwe mijlpaal bij de aanleg van het warmtenet. Om hierbij stil te staan overhandigde wethouder Van der Linden op 28 januari 2015 symbolisch een warmteleiding aan de vertegenwoordigers van Davinci en het Leerpark. Dat was tevens aanleiding voor een gastles duurzame energie voor zo’n 100-tal eerstejaars leerlingen Middenkader Engineering en Mechatronica van het Davinci College.

“Op het Leerpark zijn we blij met de aansluiting van de WKO op het warmtenet”, verwelkomde directeur Leerpark Rein Meester alle aanwezigen. “Het stelt ons in staat deze installatie verder te optimaliseren. Het biedt ook aanknopingspunten voor onze leerlingen om meer te weten te komen over duurzame energie en met name over warmte. We zijn dan ook blij dat HVC in de Duurzaamheidsfabriek hierover een gastles komt geven.”

HVC

Wethouder Van der Linden (rechts) overhandigde een warmteleiding aan (v.l.n.r.) Marloes de Vries, lid van het College van Bestuur van Davinci College, Rein Meester, directeur Leerpark en Martin van Gent, hoofd domein technologie Davinci College. “Het warmtenet Dordrecht is een uniek project”, aldus wethouder Rik Van der Linden. “Allereerst omwille van de samenwerking met Trivire, Woonbron, instellingen, bedrijfsleven en bewoners. Dat maakt de aanleg van het warmtenet mogelijk in nieuwe én bestaande gebouwen in Dordrecht. Bovendien worden de nieuwste technieken gebruikt bij de aanleg. Het is dan ook goed te vertellen wat de aanleg inhoudt en vooral waarom we het warmtenet aanleggen.”

Gastles

De gastles werd verzorgd door Robert Crabbendam, manager Energie bij HVC en engineer Bart van Walderveen, beiden betrokken bij de aanleg van het warmtenet Dordrecht.

HVC

De leerlingen werden bijgepraat over duurzame energie en de (technische) aspecten die bij de aanleg van het warmtenet aan de orde komen. Ook de forse reductie van CO₂-uitstoot die dankzij het warmtenet kan worden gerealiseerd, werd toegelicht. Tot slot werden de leerlingen gewezen op vele interessante technische functies binnen de sector van duurzame energieopwekking.