Aangelegd tracé 2015

Op deze pagina vindt u een kort verslag van de werkzaamheden en de boringen die in 2015 zijn uitgevoerd.

Leerpark-Sterrenburg

De aanleg van een warmteleiding op het tracé Leerpark-Sterrenburg is op 28 januari 2015 gestart en werd medio 2015 afgerond. Het aangelegde tracé is ca. 1.500 meter lang en loopt:

  • vanaf het Leerpark onder de N3 richting Overkampweg; hiervoor is een boring onder de N3 uitgevoerd
  • langs de Karel Lotsyweg en het Albert Schweitzer ziekenhuis
  • langs de Kapteynweg richting kruising Galileïlaan.

140215HVC L_42

Merwedepolder-Baanhoekweg

De aanleg van een warmteleiding op het tracé Baanhoekweg is medio maart 2015 gestart. Het tracé is ca. 425 meter lang en loopt  vanaf het Rivierenplein links om de Basisschool De Regenboog via de groenstrook achter de school bij de Hunzeweg richting Baanhoekweg. Hiervoor is een boring  onder de Baanhoekweg uitgevoerd.

De Sitterstraat-Tweelingenstraat

Op 29 juni 2015 is de aanleg van een warmteleiding in de De Sitterstraat en de Tweelingenstraat gestart. De werkzaamheden zijn in fases  uitgevoerd en eind september 2015 afgerond. Dat was iets later dan gepland; oorzaak was de extreme regenval eind augustus 2015.

Voorbereidingen Hunzeweg warmtenet Dordrecht

Bankastraat-Vogelplein

Het voormalig schoolgebouw aan de Bankastraat maakt plaats voor 36 nieuwbouwappartementen van Woonbron. Het nieuwbouwproject startte op 31 augustus 2015 met de aanleg van de warmteleiding die de appartementen gaat voorzien van warmte en warm tapwater. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Nijkamp en duurden tot en met 9 oktober 2015. Najaar 2015 wordt het voormalig schoolgebouw gesloopt door de gemeente. Na het bouwrijp maken van de grond kan Woonbron beginnen met de nieuwbouw. De oplevering van de appartementen wordt verwacht in het vierde kwartaal 2016.