IMG_0665lr

Projectinformatie

HVC is in 2014 gestart met de aanleg van het warmtenet in Dordrecht. Intussen is ruim elf kilometer van het warmtenet aangelegd en zijn er diverse grote gebouwen aangesloten op dit net. Het tracé van het warmtenet is in overleg met gemeente en de woningcorporaties Trivire en Woonbron bepaald. Het langste tracé loopt vanaf het Leerpark, onder de N3, langs het Albert Schweitzer ziekenhuis richting de wijk Sterrenburg.

Stapsgewijs

De eerste leiding van warmtenet Dordrecht werd in maart 2011 in de Haringvlietstraat gelegd. Het warmtenet van HVC wordt stapsgewijs aangelegd. Inmiddels zijn er langs verschillende tracés delen van het totale net aangelegd die nu nog tijdelijk door lokale warmtecentrales worden gevoed. De verbinding van het warmtenet aan de afvalenergiecentrale wordt in 2016 gerealiseerd. In totaal wordt in een tijdsbestek van drie jaar circa zeventien kilometer aangelegd.
Klik hier voor meer over het tracé

Aanleg

Ook de aanleg van het warmtenet gaat in nauw overleg. De werkzaamheden omvatten de aanleg van een ondergronds leidingennet: hoofdnet, distributienet en aansluitingen. Het hoofdnet wordt in een latere fase gekoppeld aan de HVC afvalenergiecentrale in Dordrecht. Zolang het hoofdnet nog niet is aangesloten, plaatst HVC op locatie tijdelijke warmtebronnen. Klik hier voor meer over planning

Voorbereiding

Voordat de aanleg van een warmtenet kan starten wordt nauwkeurig onderzoek gedaan, worden het tracé en de werkzaamheden gedetailleerd afgestemd met de gemeente en  worden diverse vergunningentrajecten doorlopen.

Uniek

Het Dordtse warmtenet is uniek, want het warmtenet gaat – naast veel nieuwbouw -ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. Daarmee kan Dordrecht in één keer een grote slag in de verduurzaming maken. De meeste andere warmteprojecten richten zich vooral op nieuwbouw.

In deze film vindt u meer informatie over de achtergronden,  de werking en aanleg van het warmtenet: