Gesloten frontboring onder het spoor 2017-11-06T17:02:35+00:00

Gesloten frontboring onder het spoor

 

Bij deze gesloten frontboring worden een perskuip en ontvangstkuip gegraven. Vervolgens wordt onder het spoor op ca. 3 meter diepte een betonnen mantelbuis geboord van de perskuip naar de ontvangstkuip. De mantelbuis heeft een doorsnee van 1,5 meter. In de mantelbuis wordt de warmteleiding aangelegd.

De perskuip bevindt zich aan het Van Baerleplantsoen en aan de andere kant van het spoor bij de Spuiweg de ontvangstkuip. Eerder is al een pilotboring uitgevoerd. Daarmee is bekeken of er zich ondergronds  obstakels bevinden die het boren van de mantelbuis kunnen bemoeilijken. Er zijn geen obstakels gevonden.

Bijzonder

Het boren is al bij al een bijzonder stukje werk. Allereerst omdat we rekening moeten houden met de beperkte ruimte om de boring uit te voeren. Daarnaast zijn de omstandigheden bijzonder: boren onder het spoor mag het drukke treinverkeer in Dordrecht niet hinderen. Dankzij deze boring is een belangrijke verbinding voor het warmtenet Dordrecht gerealiseerd: tussen het centrum en Krispijn. Ook dat is bijzonder.