Tjongerstraat, Reitdiepstraat, Boterdiepstraat en Hunzeweg

Tijdpad: 10 oktober t/m begin december 2016

Op 10 oktober start HVC met de gefaseerde aanleg van de warmteleiding die de flatgebouwen aan de Tjongerstraat, Reitdiepstraat, Boterdiepstraat  en Hunzeweg gaat voorzien van warmte.

Fasering: waar en wanneer

We voeren de werkzaamheden in vier fases uit.

Fasering Wielingenstraat

In onderstaand overzicht geven we aan waar en wanneer we aan het werk zijn:

Waar we aan het werk zijn: (Voorlopige) planning oktober t/m december 2016
Fase 1: voetpad Volkerakweg bij de Regenboog School 10 t/m 21 oktober
Fase 2:kruising Volkerakweg-Hunzeweg- Wielingenstraat Weekend van 22 t/m 23 oktober
Fase 3: parkeervakken Wielingenstraat 17 oktober t/m begin november
Fase 4: groenstroken Wielingenstraat en pad achter de huisnummers 16 t/m 40 4 november – begin december

In fase 2 en 3 wordt een omleiding bij de Hunzeweg-Wielingenstraat ingesteld .

Werkzaamheden

De warmteleiding wordt aangelegd door middel van een open ontgraving. Open ontgraving betekent dat de verharding wordt opengebroken. Er wordt daarna een sleuf gegraven waarin een aanvoer- en retourleiding worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de verharding opnieuw aangebracht. Alle werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Nijkamp. De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen.