Aansluiting Kunstmin

Op 6 november 2014 werd Schouwburg Kunstmin aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Om de voortgang van de aanleg te markeren plaatste wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht een speciale stoeptegel bij de ingang van Schouwburg Kunstmin. De stoeptegel maakt de aansluiting van de schouwburg  op deze warmtevoorziening zichtbaar.

141106 Stoeptegel Kunstmin  141106 Foto Stoeptegel

Dordrecht duurzamer

Mede  dankzij de aansluiting van gemeentelijke gebouwen op het warmtenet wordt Dordrecht stapsgewijs duurzamer.  Wethouder Van der Linden: “Het warmtenet maakt Dordrecht veel duurzamer. Daarom verlenen we graag onze medewerking aan dit project van HVC. Het gebruik van onbenutte warmte bespaart namelijk veel energie en beperkt enorm de uitstoot van CO₂. Waar mogelijk sluiten we gemeentelijke gebouwen aan op het warmtenet, zoals eerder al het Energiehuis. Zo draagt de gemeente haar steentje bij.”

Inmiddels is de tijdelijke warmtecentrale bij Kunstmin weggehaald nu de warmteleiding bij Kunstmin is aangesloten op de reeds aangelegde leiding bij het Energiehuis.

IMG_0665lr  IMG_0869lr