Aansluitingen

Naast de aanleg van het hoofdnet legt HVC ook het distributienet verder aan in verschillende woonwijken. Zo kunnen woningen en gebouwen op het warmtenet worden aangesloten. Het warmtenet zorgt in deze panden voor warmte (en de bereiding van warm tapwater).

Bioscoop Kinepolis

De bioscoop Kinepolis is een voorbeeld van een aansprekend icoon dat is aangesloten op het warmtenet, waarmee een flinke hoeveelheid CO₂ gereduceerd kan worden. De aansluiting van de nieuwe bioscoop levert op termijn een verminderde CO₂-reductie van 38 ton op jaarbasis. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 13 middenklasse auto’s die elk 20.000 km per jaar rijden.

 In uitvoering / gerealiseerd

 • Nieuwbouwproject Zuiderburg, najaar 2017
 • Trivire flats aan Orion-, Schorpioen- en Leeuwstraat en Dalmeijerplein, najaar 2017
 • Merwedepolder, flat aan Haringvlietstraat, najaar 2017
 • Winkelcentrum Crabbehof, medio 2017
 • Tomadohuis en Burgraadt, medio 2017
 • Zorggroep Crabbehoff, november 2016
 • Merwedepolder: 5 flats aan Tjongerstraat, Reitdiepstraat, Boterdiepstraat en Hunzeweg, najaar 2016
 • Merwedepolder: 3 flats aan de Schipbeekstraat, medio 2016
 • Nieuwe LTS aan de Reeweg Oost: transformatie voormalige LTS en nieuwbouwwoningen, voorjaar 2016
 • Stadswerven Noord
 • Coralgebouw, in 2016
 • Leerpark: supermarkt en nieuwbouwwoningen, in 2016 en 2017

bioscoop IMG_3878 Leerpark Crabbehoff

Aansluiting: nieuwbouw én bestaande bouw

Langs het tracé van het warmtenet worden in ieder geval nieuwbouwprojecten aangesloten. Denk aan Lanen van Oranje aan de Bankastraat/Celebesstraat. In 2015 is in de Van Kinsbergenstraat een warmteleiding aangelegd voor het nieuwbouwproject CPO Wielwijk.

Daarnaast sluiten we bestaande bouw aan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om complexen van woningcorporaties en verenigingen van eigenaren die gerenoveerd worden of waarvan de warmtebron aan vervanging toe is. Maar ook bedrijfspanden, gemeentelijke panden, scholen en andere instellingen kunnen worden aangesloten, zoals Schouwburg Kunstmin, Energiehuis, tribunegebouw, Schippersinternaat en de Duurzaamheidsfabriek.

Losse, bestaande, grondgebonden woningen  kunnen op dit moment nog niet aangesloten worden op het warmtenet. Het tempo waarin woningen kunnen worden aangesloten hangt vooral af van de snelheid waarmee de bouw en renovatieprogramma’s in Dordrecht worden uitgevoerd.