Aangelegd tracé in 2016

Op deze pagina vindt u in het kort informatie over de werkzaamheden en boringen die in 2016 zijn uitgevoerd.

Tracé Sumatraplein – C. de Wittstraat

Van medio juni  tot en met eind november 2016 heeft HVC een warmteleiding aangelegd van het Sumatraplein naar de C. de Wittstraat.

Bijzondere boring met detectieonderzoek

De warmteleiding van het Sumatraplein naar het Oranjepark is aangelegd door middel van een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling of gestuurde boring) gecombineerd met detectieonderzoek. Dat was nodig omdat een deel van het werkgebied is aangemerkt als een verdacht gebied waar mogelijk explosieven kunnen liggen. Naast  bureau vooronderzoek is een locatie-onderzoek (oppervlaktedetectie tot 4 meter ondergronds) uitgevoerd. Detectieonderzoek tijdens de boring was mogelijk dankzij de UXOscope van Saricon, gespecialiseerd in de opsporing en ruiming van achtergebleven explosieven. De boormachine was uitgerust met een boorkop waarop detectieapparatuur werd geplaatst. Tijdens het boren van de schacht werd de detectie gelijktijdig  uitgevoerd. Tijdens de boring werden de data real time naar een control unit gestuurd op het werkterrein aan het Sumatraplein. De specialist van Saricon beoordeelde voortdurend alle data. Het boren en detecteren gebeurde in stappen van 2 tot 3 meter lengte, waarbij de boorsnelheid op 50 % van het normale boorproces lag om optimaal te kunnen detecteren. Deze methodiek is ook toegepast onder andere op Schiphol en het Amstelpark in Amsterdam. Zie film

150716MDF24 150716MDF99

Herbestrating na afronding werkzaamheden

De bestrating vanaf het kruispunt Singel-Vrieseweg tot aan het Vrieseplein wordt meteen definitief hersteld.  De overige verhardingen worden eerst tijdelijk dicht gestraat i.v.m. zetting van de grond en in een latere fase definitief hersteld.

Tracé Crabbehof

In  2016 heeft HVC ook een warmteleiding aangelegd in de wijk Crabbehof. Het tracé loopt vanaf de kruising Galileïlaan-Kapteynweg richting Piersonstraat, A. Kuyperweg tot voorbij de kruising met de Henri Polakstraat. De warmteleiding is aangesloten op de leiding die in 2015 in de Kapteynweg is aangelegd. Dankzij deze aanleg is Zorgcentrum Crabbehoff op het warmtenet Dordrecht aangesloten. De warmteleiding van de Piersonstraat naar de Hugo van Gijnweg is aangelegd door middel van een HDD-boring.

20162303 Intrekken van tweede leiding HDD boring Hugo van Gijnweg Dordrecht Tstolk 009_resize 20162303 Intrekken van tweede leiding HDD boring Hugo van Gijnweg Dordrecht Tstolk 004_resize